Welcome to Xi's group.
组内新闻  
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005
2004 Publications before 2004

A New Strategy for Effective Construction of Protein Stacks by Using Cucurbit[8]uril as a Glue Molecule
Haowei Yang, Qi An, Wei Zhu, Weina Li, Yin Jiang, Jiecheng Cui, Xi Zhang, and Guangtao Li
Chem. Commun., 2012, 48, 10633-10635.

TOP

Enzyme-Responsive Polymeric Supra-Amphiphiles Formed by the Complexation of Chitosan and ATP
Yuetong Kang, Chao Wang, Kai Liu, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Langmuir, 2012, 28, 14562-14566.

TOP

Supramolecular Polymerization at Low Monomer Concentration: Enhancing Intermolecular Interaction and Suppressing Cyclization by Rational Molecular Design
Yiliu Liu, Ruochen Fang, Xinxin Tan, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Chem. Eur. J., 2012, 18, 15650-15654.

TOP

Multilayer Films with Nanocontainers: Redox-Controlled Reversible Encapsulation of Guest Molecules
Jiawei Zhang, Yiliu Liu, Bin Yuan, Zhiqiang Wang, Monika Schönhoff, and Xi Zhang
Chem. Eur. J., 2012, 18, 14968-14973.

TOP

H-Shaped Supra-Amphiphiles Based on Dynamic Covalent Bond
Guangtong Wang, Chao Wang, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Langmuir, 2012, 28, 14567-14572.

TOP

pH and Enzymatic Double-Stimuli Responsive Multi-Compartment Micelles from Supra-Amphiphilic Polymers
Chao Wang, Yuetong Kang, Kai Liu, Zhibo Li, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Polym. Chem ., 2012, 3, 3056-3059.

TOP

Characterization of Supramolecular Polymers
Yiliu Liu, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 5922-5932.

TOP

Generation of 2D Organic Microsheets from Protonated Melamine Derivatives: Suppression of the Self Assembly of a Particular Dimension by Introduction of Alkyl Chains
Jun Xu, Guanglu Wu, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Chem. Sci ., 2012, 3, 3227-3230.

TOP

Fabrication of Well-Defined Crystalline Azacalixarene Nanosheets Assisted by SeN Non-Covalent Interactions
Yu Yi, Shixin Fa, Wei Cao, Lingwu Zen, Meixiang Wang, Huaping Xu, and Xi Zhang
Chem. Commun ., 2012, 48, 7495-7497.

TOP

From Bola-Amphiphiles to Supra-Amphiphiles: The Transformation from Two-Dimensional Nanosheets into One-Dimensional Nanofibers with Tunable-Packing Fashion of n-Type Chromophores
Kai Liu, Yuxing Yao, Chao Wang, Yu Liu, Zhibo Li, and Xi Zhang
Chem. Eur. J ., 2012, 18, 8622-8628.

TOP

Self-Assembly of Supra-Amphiphiles Based on Dual Charge-Transfer Interactions: From Nanosheets to Nanofibers
Kai Liu, Yuxing Yao, Yu Liu, Chao Wang, Zhibo Li, and Xi Zhang
Langmuir, 2012, 28, 10697-10702.

TOP

Single-Molecule Force Spectroscopy of Selenium-Containing Amphiphilic Block Copolymer: Toward Disassembling the Polymer Micelles
Xinxin Tan, Ying Yu, Kai Liu, Huaping Xu, Dongsheng Liu, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Langmuir, 2012, 28, 9601-9605.

TOP

Fully-Branched Hyperbranched Polymers with a Diselenide Core as Glutathione Peroxidase Mimics
Yu Fu, Junyi Chen, Huaping Xu, Chantal Van Oosterwijck, Xi Zhang, Wim Dehaen, and Mario Smet
Macromol. Rapid Commun., 2012, 33, 798-804.

TOP

Acetylcholinesterase Responsive Polymeric Supra-Amphiphiles for Controlled Self-Assembly and Disassembly
Yibo Xing, Chao Wang, Peng Han, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Langmuir, 2012, 28, 6032-6036.

TOP

Unexpected Temperature-Dependent Single Chain Mechanics of Poly(N-Isopropyl-Acrylamide) in Water
Shuxun Cui, Xiangchao Pang, Shen Zhang, You Yu, Hongwei Ma, and Xi Zhang
Langmuir, 2012, 28, 5151-5157.

TOP

Surface Molecular Imprinting in Layer-by-Layer Films on Silica Particles
Jan Gauczinski, Zhihua Liu, Xi Zhang, and Monika Schönhoff
Langmuir, 2012, 28, 4267-4273.

TOP

Bolaamphiphiles Bearing Bipyridine as Mesogenic Core: Rational Exploitation of Molecular Architectures for Controlled Self-Assembly
Guanglu Wu, Peter Verwilst, Jun Xu, Huaping Xu, Ruji Wang, Mario Smet, Wim Dehaen, Charl F. J. Faul, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Langmuir, 2012, 28, 5023-5030.

TOP

Amphiphilic Building Blocks for Self-Assembly: From Amphiphiles to Supra-Amphiphiles
Chao Wang, Zhiqiang Wang, and Xi Zhang
Acc. Chem. Res., 2012, 45, 608-618.

TOP

Unconventional Layer-by-Layer Assembly: Surface Molecular Imprinting and Its Applications
Huaping Xu, Monika Schönhoff, and Xi Zhang
Small, 2012, 8, 517-523.

TOP

Molecular Dynamics Simulations of the Supramolecular Assembly between an Azobenzene-Containing Surfactant and α-Cyclodextrin: Role of Photoisomerization
Xiaoyan Zheng, Dong Wang, Zhigang Shuai, and Xi Zhang
J. Phys. Chem. B, 2012, 116, 823–832.

TOP

Interfacial Supramolecular Chemistry for Stimuli-Responsive Functional Surfaces
Pengbo Wan, Eric H. Hill, and Xi Zhang
Progress in Chemistry, 2012, 24, 1-7.

TOP

Side-Chain Selenium-Containing Amphiphilic Block Copolymers: Redox-Controlled Self-Assembly and Disassembly
Huifeng Ren, Yaoting Wu, Ning Ma, Huaping Xu, and Xi Zhang
Soft Matter, 2012, 8, 1460-1466.

TOP
 
 
 
组内成员
研究方向
发表论文
联系我们